About Dani Ganchev… Дани Ганчев днес…

ДАНИ    ГАНЧЕВ

ИСТИНАТА ЗА ГРУПАТА ТАНГРА

ДАНИ ГАНЧЕВ РАЗКАЗВА ЗА СЕБЕ СИ И  Т А Н Г Р А…

Interview; links;

         DANI.pdf – the interview / интервюто за прочит или сваляне.

Въпросите зададе  Галя Тапаи
Записа Румяна Пашалийска

© Йордан Ганчев.
Този текст, както и части от него не могат да бъдат съкращавани,
променяни, или използвани по какъвто и да било начин,
без писменото разрешение на Йордан (Дани) Ганчев.
 
*** Links to group performances.
*** Dani plays his own music.
 
Случайно изнамерени фотографии:
     DANI with friends  310491_2043737267627_528423326_n  II+II
TangraDani and John Valeri Tangra with the crewTangraTangra 1985Tangra 1985
Please, send us more fhotos to e-mail: /Моля, пращайте още на адрес: daniganchevtangra@gmail.com
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s